Shopping cart

close

Zasady

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), které se s účinností od 25. května 2018 vztahuje na
zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti, Vám níže
poskytujeme shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů ze strany
Společnosti.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME
Osobní údaje, které o Vás zpracováváme a jejich rozsah se liší zejména podle účelu a poskytovaných
služeb:
• identifikační údaje - jméno, příjmení;
• kontaktní údaje - adresa, e-mailovou adresa, telefonní číslo;
• název firmy, IČ, DIČ, sídlo firmy (pokud jste podnikatel);
• údaje z komunikace mezi Vámi a námi;

JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽÍVÁME
Vaše osobní údaje využíváme zejména k následujícím účelům:
• činnostem směřujícím k uzavření smlouvy a realizaci Vaší objednávky;
• komunikaci s Vámi;
• řešení Vašich reklamací a stížností;
• plnění našich zákonných povinností (např. vedení účetnictví);
• analýze, hodnocení a zlepšování našich služeb zákazníkům;

KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
Zanechané osobní údaje nejsou sdělovány žádné třetí straně a výhradně slouží pro zvolený účel.

Age Verification

By clicking enter, I certify that I am over the age of 18 and will comply with the above statement.

Enter

Or

Exit
Always enjoy responsibily.
Scroll To Top
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.